Information


Föräldrakooperativet Kotten är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, alltså av familjerna med barn i verksamheten. En styrelse leder föreningen och det finns fem anställda i verksamheten. Personalen ansvarar för den dagliga verksamheten enligt skolverkets och kommunens krav och riktlinjer. Arbete i barngruppen utförs inte av föräldrar.

Efter ett rullande schema ansvarar familjerna för helgstädning och inköp av veckans mat, med 10-12 veckors mellanrum beroende på antal familjer i verksamheten. Renovering och konstruktivt arbete utförs vid behov av föräldrarna. Fastigheten ägs av Ronneby kommun och hyrs av verksamheten. Våra lokaler ligger i en lugn del av Ronneby. Utomhus möts man av en stor gård med mycket plats för lek och möjligheter till spännande upptäckter.

Utöver den dagliga pedagogiska verksamheten anordnar personalen, styrelsen eller festkommittén olika familjeaktiviteter som leder till stark sammansvetsning mellan familjerna. På Kotten lämnas barnen till personal man är förtrogen med och leker med andra
barn vars föräldrar man snart känner väl.
Varannan månad hålls styrelsemöte och varannan månad allmänt möte med information och
diskussion i en större grupp där alla familjer representeras.

Kontakt

Föräldrakooperativet Kotten
Vierydsvägen 38

37233
Ronneby

Telefon: 072-171 62 00

E-post:info@kottenronneby.se

bottom