Verksamhet

Verksamhet_IMG_3190Föräldrakooperativet Kotten är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, alltså av familjerna med barn i verksamheten. En styrelse leder föreningen och har fyra anställda som arbetar heltid med verksamheten. Personalen sköter själva hela den dagliga verksamheten så arbete i barngruppen ligger överhuvudtaget inte på föräldrarnas ansvar.

Efter ett rullande schema utför familjerna helgstädning av lokalerna, alltså med 12-14 veckors mellanrum, beroende på antal familjer i verksamheten. Renovering och konstruktivt arbete med exempelvis byggande av kojor utförs vid behov av föräldrarna. Fastigheten ägs av Ronneby Kommun och hyrs av verksamheten.

Utöver den dagliga pedagogiska verksamheten anordnar personalen, styrelsen eller festkommittén olika familjeaktiviteter. Höstutflykt, julfest, sommarfest, herrmiddag och dammiddag är exempel på sådana aktiviteter som leder till stark sammansvetsning mellan familjerna. På Kotten lämnar man sina barn till personal man är förtrogen med och barnen leker med andra barn vars föräldrar man snart känner mycket väl.

Varannan månad hålls styrelsemöte och varannan månad allmänt möte med information och diskussion i en större grupp där alla familjer bör representeras. Genom denna styrelseform ges alla familjer utrymme att uttrycka sina åsikter och önskemål.

Ett medlemskap i Föräldrakooperativet Kotten innebär ingen stor arbetsinsats men däremot en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan av den verksamhet där ens barn trots allt tillbringar en mycket stor del av sin vakna tid.

Kontakt

Föräldrakooperativet Kotten
Vierydsvägen 38
Ronneby

Telefon: 0457 – 261 15
E-post: info@kottenronneby.se
bottom