Verksamhet

Förskolan består av en barngrupp med 18-20 barn i blandade åldrar från 1 till 6 år. Denna barngrupp består i sin tur av en pedagogisk uppdelning för att barnens olika behov ska tillgodoses på bästa sätt. Vi arbetar utifrån ett prioriterat mål som varje år uppdateras. Arbetet anpassas efter barnens
åldrar och utveckling. Läroplanen styr innehållet, där omsorg, utveckling och lärande är viktiga ledord. Vi på Kotten fokuserar på värdegrund, språk, skapande och natur, alltid med leken i centrum.
Gården är stor och kuperad med mycket plats för lek och möjligheter till spännande upptäckter. Närheten till skog, lekplatser och centrum gör det lätt att besöka och utforska närmiljön. Utomhusvistelse är en betydelsefull del av Kottens verksamhet.

Inomhus finns trevliga utrymmen med lokaler anpassade för olika aktiviteter. I ateljén finns möjlighet till pyssel och kreativt arbete. Rytmikrummet har mjuka madrasser och ribbstolar redo för lek, rytmik och rörelse. Bygghuset och Minihuset bjuder in till rollek och fantasi med leksaker och byggmaterial. Matsalen erbjuder spel, pussel och teknikmaterial mellan måltiderna.

Kontakt

Föräldrakooperativet Kotten
Vierydsvägen 38

37233
Ronneby

Telefon: 072-171 62 00

E-post:info@kottenronneby.se

bottom